آبادان شهر سینماها

آبادان

آبادان قبل از انقلاب به شهر سینماها معروف بود و با 15 سالن سینما ( به روایتی 28 سالن سینما) بعد از تهران بیشترین تعداد سینما را داشت.

قدیمی ترین سینمای شهر سینما شیرین نام داشت که در سال 1311 افتتاح شد و معروفترین آنها سینما نفت ( تاج سابق) که توسط انگلیسی ها در سال 1323 با ظرفیت 1178 صندلی سینما تجهیز شده بود و با معماری انگلیسی بنا شد و برای آن همه چیز حتی آجرهایش را هم از لندن آوردند

در آن زمان شرکت نفت ایران و انگلیس که به طور مستقیم با شرکتهای مشهور فیلم سازی مانند کلمبیا، قرن بیستم و والت دیسنی قرارداد بسته بود و برخی از فیلمهای این سینما همزمان با سینماهای لندن به نمایش در می آمد.

سینما تاج که قبل از انقلاب مختص کارکنان شرکت نفت بود در سال 1381 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و معروف است که نمای آن به شکل یک شیر نشسته طراحی شده است .

سینماهای تاج، گلستان، بهمنشیر و پیروز وابسته به شرکت نفت بودند و سینماهای شیرین،رکس ،متروپل ،نیاگارا ،شهناز، ساحل و ایران و کیهان و سهیلا برای عموم در نظر گرفته شده بودند.

سینما بهمنشیر یکی از قدیمی ترین سالن  سینماهای روبازو تابستانه بود.