مصالح جاذب آکوستیکی و دکوراسیون داخلی در تجهیز سالن سینما وآمفی تئاتر

مصالح

زمانیکه در مورد درست بنا کردن صدای یک اتاق صحبت میکنیم ، قطعا راجع به آکوستیک کردن آن فضا صحبت میکنیم . علمی که نزدیک به 100 سال راجع به آن تحقیقات میشود. و شاید علم آکوستیک در اثر تجربه و شاید خیلی ساده بر اثر تصادف حاصل شده باشد . امروزه دانش ما درباره عواملی که بر صدای محیط تاثیر میگذارد خیلی بیشتر شده است. یک اتاق کنترل را در نظر آورید ؛ این اتاق باید تا جای ممکن ساده و طبیعی باشد ، اما این مورد همیشه تمام مطلب نیست.اجازه دهید به مطالبی که باید از آن اگاه بود ، اشاره کنیم. موارد زیر عواملی است که در یک اکوستیک خوب باید لحاظ شود.

زمان درست انعکاس

توزیع مناسب صدا

سطح فشار مناسب صدا

میزان سرو صدای جانبی ( نویز) پس زمینه پایین

عدم وجود اکو

زمان انعکاس: زمان انعکاس عبارت است ، زمانی که طول میکشد تا صدا تا حد 60 دسی بل پس از توقف منبع صوت ، ضعیف شود. در زندگی واقعی حدود 0 ثانیه طول میکشد تا انعکاس صدا را حس کنیم.در تالار یا محلهایی نظیر ان حدود 10 تا 12 ثانیه. در بعضی مکانهای خاص تا حدود 20 ثانیه این زمان به طول میانجامد. اتاقهای کنترل باید به طور معمول انعکاسی در حدود 0.2 تا 0.3 ثانیه طول میکشد. چرا با پدیده انعکاس صدا مواجه هستیم؟ سرعت انعکاس امواج صدا خیلی پایین است و در مقایسه با سرعت نور تقریبا 1130 فوتن یا 340 m در هر ثانیه است. اگر هیچ سطح منعکس کننده ایی بین منبع صدا و گوش مان وجود نداشته باشد ، تنها صداهایی که در مسیر مستقیم منعکس میشوند ، شنیده میشود و هیچ انعکاسی وجود ندارد. و اگر یک سطح منعکس کننده موجود باشد، ممکن است انعکاس صدایی را در یک یا مسیر دیگر بشنویم ، اما کماکان انعکاسی وجود ندارد. اگر صدایی در اتاقی تولید شود، انعکاس های کامل متعددی وجود خواهد داشت که هر کدام در مسیر های متعدد و با مسافت های متفاوت حرکت میکنند. هر باری که صدا به یک سطحی اصابت کند، در صورتی که ان سطح جاذب باشد ، مقداری انرژی از دست میدهد

توضیح تصویر اول از سمت چپ : یک منبع صدا ، یک دریافت کننده، تنها صدای مستقیم دریافت میشود.

توضیح تصویر وسط: یک منبع صدا ، یک دریافت کننده ، و یک سطح منعکس کننده ، صدا دوبار دریافت میشود.( در اتاقهای کنترل این پدیده معمولا با عنوان فیلترینگ قله یاد میشود.

توضیح تصویر سوم : یک منبع صدا ، یک دریافت کننده در اتاق ، حرکت صدا در سطح های مختلف منعکس میشود .

همه انعکاس ها در هم ادغام میشوند و به صورت انعکاس شنیده میشوند.

فرمول سابین : سابین پدر علم اکوستیک جدید میباشد . او دریافت که زمان انعکاس از طریق رابطه بین اندازه اتاق و میزان جذب اتاق قابل تعریف است .اتاق بزرگتر انعکاس صدای بیشتری دارد و هر چه تعداد جاذب ها بیشتر باشد انعکاس کوتاه تری خواهیم داشت.

مواد جاذب : همه مواد موجود در اتاق خاصیت اکوستیکی دارند حتی اگر تا به حال اکوستیک خوانده نشده باشند. اساسا ما سه نوع جاذب داریم.

جاذب های غشایی : این نوع جاذب ها شامل کف ها، پنجره ها و درهای چوبی و غیره میباشند .این جاذب ها جذبی را در رنج انتهایی فرکانس پایین ممکن میساند.معمولا اثر بخشی چندان بالایی رو ندارند اما در شرایط عادی محدوده وسیعی را در ساخت و ساز اتاق اولیه شامل میشوند. طراحی خاص جاذب های غشایی میتواند بسیار موثر باشد.

جاذب های پژواکی (رزونانسی) : جاذب های رزونانسی شامل پنل های رسوبی، سطوح پرفراژ شده و رزوناتور های هلمهولتز میشود.این جاذب ها معمولا در فرکانس های متوسط مورئ استفاده قرار میگیرند. جذب این جاذب ها متوسط به بالا میباشد .

جاذب های متخلل: این جاذب ها شامل پشم های معدنی ، فرشها ، پرده های و مواردی نظیر آن است. این جاذب ها بسیار موثرند.اما ضخامتشان باید محاسبه گردد. لایه ها ی باریک فقط فرکانس های بالا را جذب میکنند.(اتاق نمایش یا موسیقی ایی را در نظر بگیرید با پی بتنی جایی که تنها فرشی روی در است ، چنین حالتی قطعا برای فرکانس های ضعیف خوب نیست.) برای جذب یک فرکانس داده شده ، (و همه فرکانس های ذکر شده در بالا) ضخامت جاذب باید ربع طول موج منتشر شده باشد .یا اینکه قسمت جلوی شی باید در یک چهارم مسافت طول موج باشد.

پخش کننده ها:

پخش کننده ها انعکاس های پراکنده امواج صدا را بر خلاف آن، ممکن میکنند، این امر وقتی خیلی مفید است که انعکاسها، پخش صدا را مختل میکنند و امکان تعبیه جاذب های بیشتر برای حل مشکل وجود ندارد. بنابراین برای کاهش ارتعاشات اکو و مواردی از این دست ؛ عوامل خاصی را میتوان در سطح توزیع تعبیه کرد. این عوامل باید داری ابعادو چگالی ایی قابل مقایسه با فرکانس هایی که پراکندگی میخواهند، داشته باشد

تکنیک منحصر به فردی توسط منفرد اسچرودر توسعه یافت .این پخش کننده ها معمولا با نام پخش کننده های چوبی نام برده میشوند .

امواج ایستا: امواج ایستا در همه نوع اتاق وجود دارد. شکل اتاق، چگالی اتاق و ارتباط بین اتاق و چگالی اش عوامل مهمی هستند که فرکانس پدیدهای موجود را علاوه بر توزیع کنندگان این امواج ، تعیین میکنند. اما چطور این اتفاق میفتد. یک منبع صدا را در نظر اورید ، وقتی صدایی پخش میشود امواج منتشر شده از صدای پخش شده ، در همه مسیر ها پخش میشوند ،البته اگر مانعی وجود نداشته باشد. حال اگر این منبع صدا در داخل اتاق جایگزین شود ،امواج به حدود اتاق برخورد میکنند. اگر این حدود دارای سطوح انعکاسی سخت اکوستیکی باشند، صدا منعکس میشود . اگر زاویه برخورد 90 درجه باشد ،صدا درست به همان جایی که از ان منتشر شده بر میگردد. تحت شرایط مشخص امواج صوت دوباره با هم تلاقی پیدا میکنند.به طور مثال وقتی صدا بین دو سطح موازی منعکس میشود. وقتی امواج صدا نه تنها با هم تلاقی پیدا میکنند، بلکه شعاع دار تلاقی میکنند، دچار مشکل میشویم. و وقتی این مسله رخ میدهد که فاصله بین دیوارها نصف طول موج ، یا یک طول موج کامل یا یک و یک دوم یا دو و یک دوم صدای منتشر شده باشد و نظایر ان باشد. این پدیده امواج ایستا نامیده میشود. امواج صدا واقعا ایستا نیستند.اما اینطور به نظر میرسد؛ چونکه فشار صدای مینیمم و ماکسیمم، در مکان ثابتی از اتاق واقع میشوند. صدای منتشر شده در ابتدا با لبه موج رادیکالی منتشر میشود اما به تدریج و با چندین انعکاس، صدا انتشار یافته شکل ضعیفتری به خود میگیرد. برای ایجاد خاصیت اکوستیکی در یک بنا جدیدترین و موثرترین شیوه استفاده از ساختاری منحصر به فرد به نام پنلیت است این سیستم که بر روی دیوار مونتاژ میشود ، بسیار ساده و سریع است این سیستم عبارت است از پروفیل های آلومینیومی که برای مونتاژ بر روی پانل های با فرمت استاندارد به عرض 600 میلی متر به کار میرود. این سیستم چندین نوع از اتصالات و پیوست ها را با هم ادغام میکند و بر اساس این ایده پی ریزی شده که پانل ها به فرمت های اندازه گیری شده برای کار گذاشته شدن بر روی سایت های مشبک ، بریده میشوند. و لبه های بریده شده توسط پروفیل مخفی می شود.

مدهای اتاق : امواج خاص گاهی مدهای اتاق نامیده میشوند. امواج ایستا بین دو دیوار موازی مدهای اکسیال نامیده میشوند. مدهای دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال مدهای مماس یا شعاعی. معمولا مدهای اکسایل ، مدهای قویتری هستند.

امواج ایستا دارای این خصوصیت هستند که دارای بالاترین فشار صدا در کناره های اتاق هستند.بسته به فرکانسشان ، یک پایین امدن یا بیشتر در اتاق وجود دارد . که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است

امواج ایستا چطور مسیر صدا را بی اثر میکنند؟

ماکسیمم مقدار امواج ایستا در شکل نشان داده شده است. منحنی نمایانگر نقاطی در اتاق است که فرکانس واقعی قابل شنیدن است. در کمترین حالت ، موج پایین ترین سطح خود را دارد .(گاهی منفی 4 دسی بل در مقایسه با مقدار ماکسیمم )

اگر اتاق ابعادی همسان به لحاظ طول ، عرض، و حتی ارتفاع دارد ؛ بسیار مساله ساز است حتی اگر بتوانیم توزیع صدا داشته باشیم. چطور از امواج ایستا جلوگیری کنیم؟ باید از ساخت دیوارهای موازی در اتاق خودداری شود.سپس از قویترین مود ها فرو نشانده میشوند. وقتی مانیتور ها را جایگذاری میکنیم ،مهم است که تا حد امکان کمترین مودها وجود داشته باشد.به این دلیل است که مانیتور ها نباید در ماکسیمم نقطه موج ایستا جا گذاری شوند. در فرکانس های پایین ، مانیتور میتواند به عنوان پخش کننده انرژی صدا در همه مسیرها عمل کند.

هنگامی که مانیتور را در یک مانع جامد جا گذاری میکنیم به عنوان مثال ، دیوار ، انرژی صدایی که باید در مسیر دیوار منتشر شود ، در عوض به سمت فضاهای خالی هدایت میشود. از اینرو فشار صدا در فضای نیمه دو بل میشود .6دسی بل

وقتی مانیتور را نزدیک مانع جامد ، به عنوان مثال دیوار جا گذاری میکنیم ، انرژی صدا به جای اینکه به سمت دیوار منتشر شود ، به سمت نیمه خالی فضا منتشر میشود ، بنابراین فشار صدا در فضای نیمه دو بل میشود.6 دسی بل.

با جا گذاری مانیتور مخالف دو مانع به عنوان مثال کنجی که توسط دو دیوار ایجاد شده باشد ، انتشار در یه فضای ربع شکل است. حالا فشار صدا دوبار دوبل میشود تا 12 دسی بل.

کارکرد فیلترینگ که هنگامی رخ میدهد که یک موج منتزع وقتی تاخیر در زمان وجود دارد ، خود را تکثیر میکند ، که این امر قله فیلترینگ نامیده میشود. در نتیجه فرکانس ها همسان واکنش میدهند.

ارزیابی تراز نوفه زمینه

پدیده های آکوستیکی در فضاهای معماری ، از قرنها پیش از میلاد عملا مورد توجه معماران قرار داشته است . چنان که رعایت و حل مسائل آکوستیکی در سالنهای تئاترهای قدیم یونانی و رومی ، حکایت از دانش عمیق تجربی ایشان دارد . امروزه چنان که می بینیم این دانش تجربی جای خود را به مطالعات و تحقیقات طبقه بندی شده علمی و بررسیهای کمی داده و «آکوستیک سرا» به عنوان تخصص و گرایشی مستقل مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد .

چنان که می دانیم محصول در یک سالن سخنرانی ، سخن یا گفتار است . بنابراین اگر بخواهیم فضایی را برای سخنرانی طراحی کنیم از همان مرحله آغازین طراحی مهم است که چه ملاحظاتی را در پیش بگیریم تا آن فضا از لحاظ صدا ، بهترین قابلیت را در فهم گفتار در سالن و همچنین درک آن از سوی شنوندگان بررسی می شود . به طور کلی ، عوامل و فاکتورهای متعددی می توانند درقابلیت فهم گفتار در سالنهای سخنرانی موثر واقع شوند که از آن جمله میتوان موارد زیر را نام برد :

• رعایت حد مجاز نوفه زمین

• ارزیابی و به کارگیری جذب آکوستیکی مناسب

• زمان باز آوایش

• هندسه سالن ، فرم و ابعاد

• تقویت گفتار و ...

منظور از نوفه زمینه در سالن سخنرانی ، سرو صداهایی است که به صورت پس زمینه به گوش می رسد و مزاحم شنیده شدن صدای سخنران می¬شود و بنابراین ، قابلیت فهم گفتار را در سالن کاهش

می دهد . به طور کلی ، نوفه زمینه می تواند از منابع زیر ناشی شود :

 

نوفه خارجی : به طور کلی نوفه هایی که از خارج توسط دیوارهای بیرونی و پنجرهها وارد می شوند .

نوفه داخلی : ناشی از اجتماعی و همهمه مردم در محوطه¬های مجاور سالن سینما ، سالنهای انتظار ، کریدورها ، بوفه¬های مواد غذایی ، توالتها و به¬طورکلی صداهایی که از فضاهای همجوار شنیده می¬شوند .

نوفه تجهیزات و تاسیسات ساختمانی : مانند نوفه ناشی از سیستم تهویه و ...

دستورالعلمها واستانداردها

استاندارد استرالیایی / نیوزلندیAS/NZS: 2107 تراز نوفه زمینه داخلی را در سالنهای سخنرانی به¬طوری¬که از منابع ذکر شده در بالا ناشی شده باشد (LAeq) 30Db-25 را برای تالارهای نمایش پیشنهاد می کند . این استاندارد در ایران بر اساس مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان به پیشنهاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (LAeq ) 35 dB برای سالنهای سخنرانی و کتابخانه ها تعیین شده و رعایت آن الزامی است .

انتخاب موقعیت قرارگیری سالن موقعیت سالنی که برای سخنرانی استفاده می شود هم از جهت همجواری با فضاهایی که منابع نوفه داخلی محسوب می شوند مثل بوفه ها و ... و هم از جهت منابع نوفه بیرونی مثل خیابانهای شلوغ ، فرودگاه ها و خطوط راه آهن و ... نقش مهم و درخور توجهی دارد. بدین منظور ، طراحی می بایست در همان آغاز به نقشه سایت توجه کند و در صورت امکان موقعیت سالن را به دور از چنین فضاهای پرنوفه ای برگزینند . اما آیا به راستی همیشه میتوانیم سالنهای سخنرانی را به دور از منابع نوفه انتخاب کنیم ، مسلما پاسخ منفی است تجربه نشان می دهد در اغلب موارد ، در شرایطی ناگزیر، این گونه فضاها مجاور منابع نوفه قرار می گیرند. در چنین مواردی ، می بایست برای شناخت وضعیت موجود ، مقدار تراز بلندی نوفه را در داخل سالن از نظر عددی ارزیابی ما را در تصمیم گیری در مورد کنترل نوفه یاری خواهد کرد .

ارزیابی تراز نوفه زمینه در داخل سالن

برای ارزیابی تراز نوفه داخل سالن ، می بایست تراز نوفه خارجی را اندازه گیری و مقدار کاهش آن را به واسطه عوامل مختلف از آن کم کرد . این کاهش می تواند به واسطه :

1- انتقال از طریق دیوارهای بیرونی و پنجره ها به داخل 

2- پدیده جذب آکوستیکی در داخل سالن رخ دهد

بنابراین ، چنانچه آن مقدار از تراز نوفه زمینه را ، که مواد و مصالح جاذب آکوستیکی در داخل سالن تلف و به گرما تبدیل کرده ، به صورت جمله RS در محاسبات منظور کنیم خواهیم داشت : ( RS +STC ) – External Noise Level = Internal Noise Level که در آن :

- Internal Noise Level : تراز نوفه داخلی

- External Noise Level : تراز نوفه خارجی

- RS : مقدار کاهش تراز نوفه به واسطه پدیده جذب آکوستیکی

- STC یا درجه انتقال صدا :

مقدار اتلاف صدا به واسطه انتقال از طریق دیوارهای بیرونی و پنجرهها به دخل است . STC معمولا در جداول داده های استاندارد محصولات شرکتهای سازنده درج میشود . در بیشتر موارد پارامتر RW یا شاخص کاهش صدای وزنه یافته را در محاسبات ، جایگزین STC می کنند. بنابراین رابطه ارزیابی تراز نوفه داخل سالن را به صورت زیر خواهیم داشت : (RS + RW )- External Noise Level = Noise Level Internal همه این جملات بر حسب دسی بل (dB ) در دسترس خواهند بود و بنابراین ، با استفاده از این روش می توانیم تراز توفه زمینه در داخل سالن را پیش از ساخت ، تخمین زنیم، مصالح مناسب و همچنین مواد جاذب آکوستیکی موردنیاز را تعیین کنیم .

دکوراسیون

دکوراسیونِ یک فضا، حاصل در کنار هم قرار گرفتن عناصر متعددی است . هنگامی که در میان آنها رابطه ای قابل قبول و مطلوب وجود داشته باشد، منجر به فضایی دلپذیر، زیبا و در نهایت راحت و کارا میشود عناصری که همزمان کاربردی و دکوراسیونی هستند. اغلب لوازم دکوراسیونی مورد استفاده در سالن ها در این دسته جای می گیرند. از آن جمله به مبلمان و صندلیها ، پرده ، فرش و کفپوش، بوفه و غیره می توان اشاره کرد. یعنی به همان میزان که نحوه کاربرد آنها مورد توجه است ، شکل و فرم ظاهری ،رنگ ، طرح و دیگر عناصر بصری آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است . عناصری که بیشتر نقش دکوراسیونی وتزئینی را در فضا برعهده دارند. در بررسی انگیزه انتخاب هریک از این عناصر برای محیط مورد نظر، درخواهیم یافت که اگرچه ممکن است نبود برخی از آنها خللی در فضا ایجاد نکند ولی وجود آنها به طراحی داخلی فضا بسیار کمک می کند و در واقع آنها مکمل دکوراسیون دیگر لوازم محیط محسوب می شوند. به عنوان مثال گلدان ها، ظروف تزئینی ، شمعدان ، تزئینات مختلف در قالب گل های خشک ، مصنوعی ، چینی ، مجسمه ها و غیره از این جمله اند که البته تابلوها نیز در این دسته جای می گیرند. از آنجا که دیوارها گسترده ترین سطوح اصلی سالنها یا هر مکان بسته دیگری هستند،هنگامی که فردی وارد فضایی می شود، عمده ترین سطوحی که در مقابل دیدگان او قرار می گیرند، دیوارهای محیط هستند. در نتیجه میزان تأثیرگذاری شان بر محیط نیز نسبت به سطوح دیگر شامل کف ها و سقف ها به مراتب بیشتر است. لذا علاوه بر مسائل کاربردی و وظیفه آنها در تفکیک فضا و ایجاد استقلال ، به نکات دکوراسیونی و نقش آنها در این زمینه نیز باید توجه کرد وقتی وارد فضایی می شوید که با زیباترین و مناسب ترین لوازم دکوراسیونی مبله و دیزاین شده، ولی سطوح دیوارها خالی است و کوچک ترین تدبیری برای انتخاب دیوارکوب ( به صورت عام کلمه ) اندیشیده نشده است ، خلائی در آن محیط احساس می شود که تابلوها، یکی از عمده ترین راهکارهای رفع این خلاء هستند. تابلوها اگرچه اغلب با هدف تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند ولی در پس ظاهر این هدف ، مسئولیت های کاربردی نیز در فضا برعهده دارند. آنها جایگاه ویژه ای در تغییر حال و هوای محیط دارند و در نتیجه بر روح و روان افراد حاضر در آن مکان نیز تأثیرمی گذارند. موضوع اثر هنری ، رنگ های به کار رفته در آن و حتی قاب انتخابی برای تابلو از جمله عوامل بسیار مؤثر بر محیط هستند؛ یعنی با نصب چند تابلو بر روی دیوار، با وجود تمام وقتی که صرف تهیه و چیدمان لوازم دکوراسیونی آن شده است ، می توان هماهنگی و احساس حاکم در محیط را برهم ریخت و یا برعکس ، دستیابی به هدف مورد نظر در آن فضا را تسهیل بخشید. صرفنظر از همه اینها گاهی نقش های کاربردی عظیم تری نیز به تابلوها محول می شود که از جمله می توان "تغییر ابعاد ظاهری فضا" را نام برد. به عنوان مثال یکی از راهکارهای افزایش ارتفاع دیوارها به لحاظ ظاهری ، نصب دیوارکوب های عمودی و بلند است که این کار از طریق نصب یک و یا چند تابلوی بلند عمودی در فواصلی نزدیک و در کنار هم و یا چندین تابلوی هم اندازه در امتداد هم و در راستای یک خط عمودی فرضی از سقف به کف میسر می شود. به همین ترتیب با نصب تابلویی طویل و افقی و یا چندین تابلوی یک اندازه در کنار هم می توان ، طول دیوار را به لحاظ بصری افزایش داد.

مفتخریم که پنل های آکوستیکی را ارائه دهیم که جهان را به مکانی تمیز تر بدل کند. بنابراین از پدیده موثر زیست محیطی در فرایند تولید پنل آکوستیک استفاده میکنیم. بیش از 98 درصد از ساختار پنلیت از مواد طبیعی نظیر پشم و چوب میباشد و مصرف مواد شیمیایی محدود شده به چسب ها، روکش ها و رویکردهای سطح. استفاده از مواد دوستدار طبیعت این امکان را به ما داده است که اثرات جانبی این مواد را به حداقل برسانیم .در پروژه های زیست محیطی مان، قوانین مان قرارداد ها و تعهدات مان تنها الزام به حداقل ها تعریف شده است. اهتمام همیشگی ما برای بهتر انجام دادن این الزامات است. در کار های زیست محیطی مان ، تمام تلاش خود را میکنیم تا به واسطه همکاری کارفرما و کارمند از تصادفات و عیب ها بکاهیم. بازرسان ما به طور منظم رویکرد زیست محیطی مان را مورد بررسی قرار میدهند و پیوسته در جستجوی شیوه های برای بهبود عملکرد مان هستند. مهم است که دیدی باز برای فعالیتهای زیست محیطی داشته باشیم. و مصریم که کارمندان، تامین کنند گان و مشتری های مان آگاهی کافی از مسایل زیست محیطی ( پنل اکوستیک )داشته باشند.

پنل آکوستیک را می توان درفضاهای اجتماعات شامل سینما ، کنسرت ، هتل ، رستوران ، موسیقی ، سینمای خانگی ،آمفی تئاتر و در کارخانه ها و مجتمع های تولیدی  جهت عدم عبور وجذب صدا  و افزایش آکوستیک  استفاده کرد

برای خرید پنل های اکوستیک ونصب پنل های آکوستیک  خود با متخصصان فروش ما تماس بگیرید