28-4 پنل آکوستیک

28-4
28-4

پنل آکوستیک را می توان درفضاهای اجتماعات شامل  سینما ، کنسرت ، هتل ، رستوران ، موسیقی ، سینمای خانگی ،آمفی تئاتر و در کارخانه ها و مجتمع های تولیدی  جهت عدم عبور وجذب صدا  و افزایش آکوستیک  استفاده کرد.  پنل های آکوستیک  را می توان به صورت نسوز نیز تولید کرد پنل های آکوستیک  بر روی دیوار یا سقف یا پوش خاصی  نصب می شوند  و به کاهش صدا کمک می کند و باعث جذب صدا می شود پنل های آکوستیک را می توان در رنگ های متنوع نیز  تولید کرد

پنل های آکوستیک به روزترین سیستم کنترل صدا وجذب صدا در دنیا است .تغییر  درعمق شیار ها وفواصل بین آنها ،قطر سوراخها وچیدمان آنها وهمچنین فاصله تا دیوار پشتی امکان جذب صوت در محدوده وسیعی از فرکانس ها را فراهم می اورد .پس از شبیه سازی ومحاسبات صوت سالن ،پنل مورد نیاز برای هر بخش سالن جهت حداکثر کنترل صوت تعیین می شود

شیار عریض

شیار عریض این نوع شیارها برای جذب استاندارد بسییار ایده آل هستند به ویژه اینکه به دلیل فاصله 32 میلیمتری ، نصب مرکز به مرکز پانل ها را تسهیل می کند. عرض شیارها 2، 4 و 3 میلیمتر می باشد.

دانلود ها