30-2

30-2"
30-2"

تیغه های صوتی متقاطع با ضریب جذب بالا و سه لایه از شیارهای طولی و عرضی و حفره های عمقی. ظرافت ساخت و طراحی ، ظاهری زیبا و بدون درز را ارائه می دهد. پنل های آکوستیک تاپ آکوستیک به روز ترین سیستم کنترل صدا و جذب صدا در دنیا است. تغییر در عمق شیارها و فواصل بین آنها ، قطر سوراخ ها و چیدمان آنها و همچنین فاصله تا دیوار پشتی امکان جذب صوت در محدوه وسیعی از فرکانس ها را فراهم می آورد. پس از شبیه سازی و محاسبات صوت سالن ،‌پنل مورد نیاز برای هر بخخش سالن جهت حداکثر کنترل صوت تعیین می شود.

شیار عریض

شیار عریض این نوع شیارها برای جذب استاندارد بسییار ایده آل هستند به ویژه اینکه به دلیل فاصله 32 میلیمتری ، نصب مرکز به مرکز پانل ها را تسهیل می کند. عرض شیارها 2، 4 و 3 میلیمتر می باشد.

دانلود ها