گواهینامه ها

تلاش پنجاه ساله گروه صنعتی رض کو اين امکان را ميسر ساخت شرکتي درون سازماني را به ثبت رسانده و کليه موارد بازرگاني اين شرکت، اخذ نمايندگي هاي مختلف از کمپاني هاي بسيار بسيار معتبر جهاني در زمينه هاي واردات پارچه ، موکت ، کفپوش ، کاغذ ديواري ، متريال هاي جاذب صدا و اخذ نمايندگي هايي از شرکت معتبر داخلي در زمينه صندلي هاي استاديومي پارچه هاي نسوز و غيره را به اين نهاد درون سازماني بسپارد .